Ofis: Bir idari veya işletme mülkü Cari giderlerin ödenmesi, iyi performans teminatı ve gerekli garantiler için finansal destek Sabit telefon

 

Tüzel kişilik:
Esas sözleşme fotokopileri, resmi gazete ve son değişiklikler;
Kimlik kartlarının ve yetkili imza sahiplerinin ulusal kartlarının ve yönetim kurulu üyelerinin fotokopileri;
Mülkiyetin tapusunun veya tapusunun fotokopisi.

 

Doğal varlık:
Kimlik kartının ve başvuranın ulusal kartının fotokopileri;
Mülkiyetin tapusunun veya tapusunun fotokopisi.
 
Ajans için yapılan yazılı başvuruya adres, yer haritası ve belgelerin fotokopileri eşlik etmelidir.