دفتر ؛ ملک اداری یا تجاری
تملک مالی جهت پرداخت هزینه‌های جاری ، ودیعه حسن انجام کار و تضامین لازم
تلفن ثابت

ارسال درخواست کتبی نمایندگی به همراه آدرس و کروکی محل تصویر مدارک ضروری می‌باشد
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های شرکت تماس بگیرید.