برچسب ها

کانتینر

کانتینر(بار گُنج)((container محفظه ای فلزی است که در آن محموله ها چیده می شود و با وسایل نقلیه مختلف از جمله کامیون، قطار، هواپیما و ... به مقضد مورد نظر حمل می شود.


انواع کانتینر:
1. کانتینر کالای خشک(نرمال)(Normal Container)
2.کانتینر یخچال دار(دارای سیستم خنک کننده) (Refrigerator Container )(Reefer)
3. کانتینر عایق بندی شده( Insulate Container)
4. کانتینر حرارتی(Heated Container )
5. کانتینر روباز (Open top Container)
6. کانتینر پهلو باز(Open side Container)
7. کانتینر رو و پهلو باز(Open top-open side Container)
8. کانتینر مخزن دار(Tank Container)
9. کانتینر تهویه دار (Ventilate Container)
10. کانتینر تاشو
 

مقالات بیشتر